Home Archive by Category "Uncategorized"

Uncategorized

,

เป็นที่ทราบกันดีว่า การเล่นเกมส์ออนไลน์ของ FUN88 ในบางบริการนั้นผู้เล่นสามารถวางเดิมพันในรูปแบบการพนันที่หากผู้เล่นไม่รู้จักควบคุมตนเอง หรือจำกัดวงเงินในการเดิมพันแล้วก็อาจส่งผลเสียทั้งต่อตนเองหรือครอบครัวได้ และถึงแม้ว่าการเล่นเกมส์ออนไลน์ของ FUN88 จะมีการออกแบบ พัฒนาและมีโปรแกรมป้องกันการติดพนันอยู่ในระดับมาตรฐานคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับจากด้วยการรับรองและตรวจสอบโดยGaming Associates เป็นสถาบันที่ยอมรับไปทั่วโลกทางด้านการทดสอบการเล่นเกมส์ในลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นทั้งสองฝ่ายแบบเรียลไทม์จากออสเตรเลีย รวมถึงได้รับใบอนุญาติและควบคุมการดำเนินการโดย Isle of Man แต่หากผู้เล่นไม่มีการตั้งข้อจำกัดของตนเอง หรือรู้จักประเมินตนเองก่อนการลงเดิมพันก็อาจก่อให้เกิดปัญหาทั้งต่อตนเองและครอบครัวในระยะยาวได้ภายหลัง ซึ่งจากการเล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้ FUN88 จึงได้มีการวางแผนนโยบายในการควบคุมปัญหาการเดิมพันอย่างมีประสิทธิภาพมาตลอดด้วยการตั้งค่าควบคุมวงเงินที่จะใช้ในการเดิมพัน รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนยอดวงเงินจำกัดได้ด้วยเองแบบง่าย ๆ แค่เพียงเข้าไปที่เมนู ‘ดูแลบัญชี’ …